Poskytujeme tyto služby

Rychlý přehled

 • Komplexní vyšetření lékařem- specialistou v oboru
 • RTG snímek plic + popis
 • Spirometrické vyšetření základních plicních funkcí
 • Bodypletysmografie
 • Plicní difuze
 • Bronchodilatační testy
 • Měření hladiny kyslíku v krvi ( oxymetrie)
 • Možnost inhalací
 • Možnost podání oxygenoterapie ( přístroj pro DDOT)
 • Odběry sputa
 • K odběrům krve – odesíláme do nemocnice ( možnost odběrů do 12.hod)
  Nácvik inhalační techniky

Vyšetření plic

Při vyšetření plic a hrudníku na RTG se ze snímku dá zjistit, zda jde o zánětlivá onemocnění plic, případně jinou plicní nemoc. Rentgenologické vyšetření plic je jedním ze základních vyšetření, kdy je získán přehledný snímek plic, boční snímek plic a hloubkový snímek plic.

Dále se provádí výpočetní tomografie CT, která lépe umožňuje určit rozsah poškozené tkáně, dovoluje vyšetřit mezihrudí, plicní cévy, uzliny, podhrudnici a další. V některých případech je nutné provést u pacienta magnetickou rezonanci, která pro něj představuje pouze malou zátěž. Využívá se k posouzení procesu v hrotech plic a v sousedství páteře a bránice.

Pomocná laboratorní vyšetření

Tato vyšetření mají pouze podpůrný význam v diagnostice plicních onemocnění a slouží především k zachycení vedlejších účinků léčby nebo k doplnění obrazu průběhu nemoci. Patří sem například krevní obraz, sedimentace, běžná biochemická vyšetření krve a moče.

Spirometrické vyšetření

Jde o základní funkční vyšetření, které slouží k určení základního léčebného postupu při onemocnění plic a průdušek.

Vyšetření se provádí v sedě, ve vzpřímené poloze. Pacientovi je vložen náustek mezi zuby, dále se nasadí nosní klips. Vyšetření se provádí opakovaně a naměřené hodnoty se zaznamenávají do tzv. spirometrické křivky. Toto vyšetření podstupují lidé, kteří trpí kašlem, dušností, bolestí na hrudi nebo nedostatkem dechu při zátěži.

Vyšetření mohou bez obav absolvovat děti i starší populace. V dětském věku je možné za pomoci spirometrie objektivně posoudit vývoj plic, případně poruchy na jejich objemu nebo průchodnosti. Toto vyšetření pomůže odhalit i poruchy menšího rozsahu a pak je možné začít s léčbou co nejdříve.

Spirometrie také hodnotí následky po zápalu plic, zánětu podhrudnice, poranění hrudníku, poškození plic škodlivinami apod. Je rovněž vynikající metodou pro posouzení účinku léků, úspěšnosti léčby nebo úspěšnosti rehabilitačního programu. Nezastupitelné místo má i při včasné diagnostice nemocí z povolání, může zachytit první známky poškození plic při vykonávání práce a zabránit u pracovníků šíření plicních chorob, tím, že budou přeřazeni na jinou práci.

Doporučení:

Spirometrické vyšetření by měli absolvovat ti, které trápí vleklý kašel a pociťují jakékoliv zhoršení dechu při námaze i v klidu, při pocitu tísně nebo bolesti na hrudníku.

Plicní ambulance Na Sosně s.r.o.

MUDr. Lukešová Ivanka
IČ: 01675702

Adresa

Kaštanová 268
739 61 Třinec – Dolní Líštná

Telefon

+420 558 309 961
+420 607 008 117

Ordinace se nachází v areálu Nemocnice Třinec – v budově CNS centra. Bezbariérový přístup.